Benen

Dijlift

Met het ouder worden, verliest de huid haar elasticiteit. Dit kan soms ook na extreem vermageren of zelfs na een zwangerschap. Als gevolg hiervan kan er  overtollige en verslapte huid aan de dijen ontstaan. Sporten kan de dijen er weer steviger doen uitzien, maar de verslapping van de huid zal hierdoor niet verbeteren.

 Wanneer dit zich beperkt tot het bovenste 1/3de van de bovenbenen, kan dit gecorrigeerd worden dmv een dijlift met horizontaal litteken. Hierbij bevindt er zich enkel een litteken thv de liesstreek. Wanneer er echter huid en vetoverschot bestaat ook thv het middelste en onderste 1/3de van het bovenbeen, zal vaak een bijkomend vertikaal litteken moeten gemaakt worden om de overschotten te verwijderen . De ingreep gebeurt onder een algemene verdoving. Soms wordt eerst een liposuctie verricht. Met onderhuidse draad wordt de wonde gesloten. Vaak blijft er een drain ( een dun buisje om eventuele bloedstolseltjes en wondvocht te verwijderen) gedurende 1 dag.

Schematisch voorbeeld van een mediale dijlift. Bij overschot thv het bovenste 1/3de van de bovenbenen, ligt er een horizontaal litteken thv 1 (in de liesplooi). Bij overschot ook thv middelste en onderste 1/3de , zal er een bijkomend vertikaal litteken zijn (thv cijfertje 2).

 

Hoewel de hier besproken ingrepen vaak worden uitgevoerd, zijn ze niet zonder risico. Wanneer er huidoverschotten moeten weggenomen worden, gaat dit steeds gepaard met littekens. Aangezien een groot deel hiervan zich in de liesregio of oksel bevindt, hebben deze littekens wat meer de neiging om te ontsteken of slecht te genezen. Bovendien kunnen er zich vochtcollecties (seroma’s) organiseren onder de gemobiliseerde huid. In de onmiddellijk postoperatieve periode worden seroma-vorming voorkomen door het achterlaten van enkele drains die het vocht afleiden naar een extern reservoir. Hoewel deze drains verwijderd worden indien er bijna geen vocht meer gecollecteerd wordt, kunnen er zich nadien nog seroma’s ontwikkelen. Deze kunnen spontaan resorberen of evacueren via het litteken, of moeten op regelmatige wijze geaspireerd worden gedurende de postoperatieve raadplegingen.

De eerste dagen is het soms moeilijk om te zitten. Er is weinig postoperatieve pijn. De wonde moet goed proper gehouden worden (douche, onsmetting) gezien de liesplooi vaak wondproblemen geeft (door het zweet en de voortdurende beweging). Vaak moet er postoperatief enkele weken een panty gedragen worden.