Borsten

Borstlifting / Mastopexie

 

Een borst bestaat voornamelijk uit een combinatie van klier- en vetweefsel. Het klierweefsel is meestal vrij stevig en vrij hard terwijl vetweefsel zachter en soepeler aanvoelt. Beide componenten kunnen doorheen de jaren veranderen waardoor het uitzicht van de borst ook zal evolueren. Het klierweefsel zal bijvoorbeeld veranderen bij de puberteit, zwangerschap, borstvoeding en na de menopauze. Het vetweefsel wordt beïnvloed door gewichtsveranderingen van de patiënt.

Naarmate de patiënte ouder wordt, zal het klierweefsel geleidelijk aan vervangen worden door vetweefsel. Hierdoor worden de borsten in de loop van de jaren wat slapper en zal er na mede door de zwaartekracht, een meer hangende vorm van de borst ontstaan. In de borst zelf zit er geen spierweefsel dus oefeningen om de borsten te vergroten of een vorm te verbeteren hebben geen zin. Ook zullen massages, Creemers of douches met koud water of andere hulpmiddelen geen enkele invloed hebben op de vorm, het volume of de stevigheid van de borst. De enige manier om een doorhangende borst opnieuw te verstevigen is een borstlift.

 

Ziekenfonds / kostprijs

Een borstlift is een esthetische ingreep waarbij er geen tussenkomt is van het ziekenfonds. Wanneer de borst ook echter als veel te groot wordt ervaren en 3e wens is om deze te verkleinen en te liften kan op voorhand een aanvraag gedaan worden bij de ziekenkas om een gedeeltelijke terugbetaling te kunnen verkrijgen. Het zal uiteindelijk de controlearts van de motiliteit zijn die de beslissing neemt. De totale kostprijs van deze ingreep zal nu steeds op voorhand worden meegedeeld en hangt af van de moeilijkheidsgraad van de ingreep.

 

Voor de ingreep

dit blijft een belangrijk deel van de ingreep. Daardoor kan er nagegaan worden of de patiënt een realistisch verwachtingspatroon heeft en of ze een ideale kandidaat is voor dit type van ingreep. De chirurg kan adviseren over de chirurgische mogelijkheden en deze worden getoetst aan de wensen van de patiënt en deontologische principes.

Indien er nog heel wat borstklierweefsel over is kan er gekozen worden voor een borstlift in met enkel het eigen weefsel.

Indien er echter nog weinig borstklierweefsel is (“theezakjes “) zal er vaak een bijkomende behandeling nodig zijn (meer uitleg zie onder borstvergroting).

Er zal een uitvoerig klinisch onderzoek worden verricht (huidstructuur, symmetrie, borstvorm, meting van borst en borstkas), waardoor gewezen kan worden op bepaalde afwijkingen die het uiteindelijke resultaat kunnen beïnvloeden. Er zal uitgelegd worden welke littekens er nodig zijn om het beoogde resultaat te kunnen bekomen.

 

Hoe verloopt de ingreep

in onze dienst gebeurt een borstlift steeds in de veilige omgeving van het ziekenhuis onder een korte narcose. Hierdoor is de ingreep zelf voor de patiënte pijnloos en kan deze onder rustige en gecontroleerde omstandigheden uitgevoerd worden ter chirurg. De tijd die nodig is om deze ingreep uit te voeren hangt af van het type ingreep waarvoor gekozen is en de moeilijkheidsgraad maar is gemiddeld een 1 tot 2 uur.

 

Na de ingreep

Er zal u een stevig verband of een sportbeha worden aangepast en de juiste postoperatieve wondzorg zal voorgeschreven worden. Het kan zijn dat er een drainage wordt geplaatst zodanig dat overtollig bloed en vocht uit de borst kan verdwijnen. Deze drainage blijft meestal een 2 à drietal dagen ter plaatse en kan door een thuisverpleegkundige zonder probleem verwijderd worden. Onmiddellijk na de operatie kan de gevoeligheid van de tepel veranderd zijn, dit normaliseert meestal na een 3 à viertal maand. Een dergelijke ingreep kan niet zonder littekens. Meestal gaat het om een litteken rondom tepel en tepelhof, vandaar een littekentje verticaal naar de borstplooi onder de borst en vaak een klein litteken onder de borst zelf. Dit is wat men noemt het klassieke anker litteken. De 1e weken na de ingreep zullen er wat rimpeltjes aanwezig zijn op de littekens die verwijderen die zullen verdwijnen na een zestal weken. De borst zal de 1e 6 weken ook wat gespannen en hard aanvoelen om een meer natuurlijk resultaat te bekomen, met een soepele en ook door natuurlijke vorm, na een zestal weken.

 

Mogelijke complicaties

deze zijn dezelfde als voor elke chirurgische ingreep: Nabloedingen, infectie, reactie op de verdoving, wondhelingsstoornissen. Gezien het meestal gaat om een ingreep aan 2 zijden zal er steeds een beperkte asymmetrie zijn. Dit is een natuurlijk fenomeen en behoeft meestal geen verdere correctie.