Borsten

Gynaecomastie / Borstvorming bij de man

 

Ook bij de man bestaat een borst bestaat voornamelijk uit een combinatie van klier- en vetweefsel. Wanneer er dan ook borstvorming is bij de man kan dit te wijten zijn aan de overontwikkeling van een der beide componenten. Het klierweefsel kan wat meer ontwikkeld zijn dan normaal of plots zijn beginnen groeien door bepaalde hormonale veranderingen. Het vetweefsel wordt beïnvloed door gewichtsveranderingen van de patiënt.

 

Ziekenfonds / kostprijs

indien overmatige klierontwikkeling de oorzaak is van deze borstvorming , is er mogelijks een tussenkomst van het ziekenfonds. De totale kostprijs van deze ingreep zal u steeds op voorhand worden meegedeeld en hangt af van de moeilijkheidsgraad van de ingreep.

 

Voor de ingreep

dit blijft een belangrijk deel van de ingreep. Daardoor kan er nagegaan worden of de patiënt een realistisch verwachtingspatroon heeft en of ze een ideale kandidaat is voor dit type van ingreep. De chirurg kan adviseren over de chirurgische mogelijkheden en deze worden getoetst aan de wensen van de patiënt en deontologische principes.

Meestal zal er op voorhand een echografie gebeuren en een bloedname om eventuele hormonale veranderingen aan te tonen en na te gaan welke component verantwoordelijk is voor de borstontwikkeling.

Er zal een uitvoerig klinisch onderzoek worden verricht (huidstructuur, symmetrie, borstvorm, meting van borst en borstkas), waardoor gewezen kan worden op bepaalde afwijkingen die het uiteindelijke resultaat kunnen beïnvloeden. Er zal uitgelegd worden welke littekens er nodig zijn om het beoogde resultaat te kunnen bekomen.

 

Hoe verloopt de ingreep

in onze dienst gebeurt een borstlift steeds in de veilige omgeving van het ziekenhuis onder een korte narcose. Hierdoor is de ingreep zelf voor de patiënte pijnloos en kan deze onder rustige en gecontroleerde omstandigheden uitgevoerd worden ter chirurg. De tijd die nodig is om deze ingreep uit te voeren hangt af van het type ingreep waarvoor gekozen is en de moeilijkheidsgraad maar is gemiddeld een 1 uur. Vaak wordt ter een bijkomende liposuctie verricht om de onregelmatigheden tot een minimum te beperken.

 

Na de ingreep

Er zal u een stevig verband worden aangepast en de juiste postoperatieve wondzorg zal voorgeschreven worden. Het kan zijn dat er een drainage wordt geplaatst zodanig dat overtollig bloed en vocht uit de borst kan verdwijnen. Deze drainage blijft meestal 1 dag ter plaatse en kan door een thuisverpleegkundige zonder probleem verwijderd worden. Onmiddellijk na de operatie kan de gevoeligheid van de tepel veranderd zijn, dit normaliseert meestal na een 3 à viertal maand. Het stevig drukverband moet een viertal weken gedragen worden na de ingreep. Een dergelijke ingreep kan niet zonder littekens. Meestal gaat het om een halve maan vormig litteken aan de onderzijde van de tepel en het tepelhof dewelke na verloop van tijd zeer mooi heelt.

 

Mogelijke complicaties

deze zijn dezelfde als voor elke chirurgische ingreep: Nabloedingen, infectie, reactie op de verdoving, wondhelingsstoornissen. Gezien het meestal gaat om een ingreep aan 2 zijden zal er steeds een beperkte asymmetrie zijn. Dit is een natuurlijk fenomeen en behoeft meestal geen verdere correctie.