Hoofd

Facelift

Een hals- en gelaatslift (cervicofaciale lifting)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.     Voor de ingreep

Er bestaat geen ideale leeftijd waarop een facelift uitgevoerd moet worden. Het verouderingsproces van het gelaat is zeer variabel van persoon tot persoon en gebeurt in functie van de onderliggende botstructuren van het gelaat, het aspect van de huid, gewichtsveranderingen, zonneblootstelling en erfelijkheid.

Ons inziens is het wenselijk om een facelift uit te voeren, wanneer zich een belangrijke huidplooi begint te vormen in de regio tussen de mondhoek en de wang, alwaar zich bij iedereen een natuurlijke plooi bevindt. Door een ingreep kan de wang terug onder spanning gebracht worden, om zo te voorkomen dat zich een belangrijke huidplooi gaat vormen van aan de neusbasis over de mondhoek tot naar de kaak toe. Deze plooi veroudert het gelaat sterk en is, wanneer ze reeds lang bestaat, vaak moeilijk te corrigeren met behulp van een facelift.

Tijdens de consultatie zal de toestand van uw huid, de hoeveelheid van het onderliggende vetweefsel en de toestand en verdeling van de spieren van het gelaat en de hals beoordeeld worden. Soms is het enkel nodig om een ingreep uit te voeren ter hoogte van de wangen, zonder te moeten raken aan de hals. Het omgekeerde is echter uitzonderlijk.

Indien u rookt, moet u weten dat tabak een bijzonder negatief effect heeft op de bevloeiing van de huid en kan leiden tot een afsterven van bepaalde zones van de huid, voornamelijk rond het oor. Wij vragen u dan ook met aandrang om te stoppen met roken, op zijn minst een maand vóór de ingreep.

 

B.     De heelkundige ingreep

De littekens worden meestal geplaatst in de haren, ter hoogte van de slaap, vervolgens ter hoogte van de voorkant van het oor, onder het oorlelletje, achter het oor en terug in de haren achter het oor. Zeer snel postoperatief zal het enige litteken dat nog duidelijk zal zijn, zich bevinden achter het oor. Er zullen zich daar enkele plooitjes bevinden, die echter verdwijnen na een aantal maanden. U hoeft uw haarstijl in principe niet aan te passen en kan na 6 maanden à 1 jaar de haren in een paardenstaart dragen.

Wanneer er een hoeveelheid vet aanwezig is ter hoogte van de hals, zal deze verwijderd worden via een bijkomende incisie enkele millimeters onder de kin via liposuctie. Dit littekentje geneest zeer vlot, zal praktisch onzichtbaar zijn en zich bevinden in een natuurlijke plooi.

In het gelaat zelf, zal het huidoverschot zal verwijderd worden en soms ook het vet ter hoogte van de hals en onderaan de wangen. Zoals gezegd kan dit gebeuren door wat liposuctie of rechtstreekse excisie. In alle gevallen zal er gewerkt worden ter hoogte van de onderliggende spieren en spierbladeren. Hierna zullen de huidhechtingen aangebracht worden; deze bevinden zich voornamelijk in de haren en er zullen geen haren geschoren worden. Het is voor mij belangrijk dat u de avond vóór de ingreep de haren goed reinigt met een neutrale shampoo. Om te voorkomen dat zich na de ingreep enkele hematomen gaan voordoen, worden voornamelijk in de hals 2 drains geplaatst, die na 1 dag zullen verwijderd worden. Normalerwijze zal er bijna geen verband aangelegd worden. Soms is het echter noodzakelijk om de huid onder een gematigde spanning te houden en zal er dus een klein compressief verband aangehecht worden

 

C.     Na de ingreep

Na de ingreep is het zeer belangrijk dat u een goede positie onderhoudt van het hoofd en de hals. Men moet vermijden om de hals te plooien, de kin naar de borstkas toe te brengen en men moet proberen het tegenovergestelde te doen, zijnde goed de kin in de lucht houden, zoals men doet om een hals te strekken . Het is dus niet wenselijk om een dik kussen te gebruiken, maar eerder aan te raden om een steun te leggen onder de schouders en de nek. Het ideale zou zijn indien u het hoofd recht kan houden en niet op de zijkant ligt. Als u, wanneer u rechtzit of staat, het hoofd wil draaien, moet u ervoor zorgen dat u namelijk de schouders draait en zo minimaal de hals van links naar rechts draait. In elk geval, welke beweging u ook doet, doe ze voorzichtig!

Over het algemeen is van het uitzonderlijk belang om zo kalm mogelijk te blijven gedurende de eerste dagen na de ingreep, voornamelijk de eerste 48 uren. Zoniet kan u een hematoom (bloeduitstorting) veroorzaken. Deze zal voornamelijk ontstaan, wanneer u zich opwindt, snelle bewegingen maakt, het hoofd voorover buigt en inspanningen doet. De pijnen zijn gewoonlijk minimaal en van voorbijgaande aard. U zult voornamelijk een gevoel van spanning voelen in het gelaat. Zelfs indien u dit zeer sterk voelt, probeer dan toch rustig en kalm te blijven om bloeduitstortingen te vermijden en het postoperatieve verloop gunstig te beïnvloeden. Pijnstillers kunnen u helpen om het onaangename gevoel van spanning te doen verminderen.

De tweede postoperatieve dag kan u reeds de haren wassen met een neutrale shampoo. Indien u het geluk hebt om bijna geen bloeduitstortingen onder de huid te hebben en weinig gezwollen bent, is het goed mogelijk dat u reeds na een tiental dagen zich al zonder problemen onder de mensen kunt begeven. Het is echter zeer belangrijk om voorzichtig te blijven gedurende een drietal weken, want deze tijdspanne is gewoonlijk nodig om volledig te ontzwellen en alle bloeduitstortingen te doen verdwijnen. Het is ook aan te raden om een drietal weken te wachten, alvorens u de haren opnieuw kunt laten kleuren.

Zoals reeds vermeld moet men toch een zestal maanden tot een jaar wachten, alvorens de littekens volledig vlak en wit zijn geworden en u dezelfde soepelheid in de wangen kan voelen, vergelijkbaar met de toestand vóór de operatie. Men moet ook dezelfde tijd rekenen vooral de gevoeligheid in de huid herwonnen wordt. Ter hoogte van de wangen en de hals, daar waar de huid volledig is losgemaakt en terug onder spanning is gezet na het verwijderen van het huidoverschot zal er dus inderdaad een verminderde gevoeligheid zijn, die van voorbijgaande aard is.

 

D.     Lange Termijn

Zoals vermeld, is het effect van een facelift nooit definitief. Over het algemeen is het zo dat over een periode van 8 à 10 jaar de huid weer zal uitrekken en uitzakken en uw gelaat hetzelfde aspect krijgt als van voor de eerste operatie. Bij sommige personen is de vorm van het onderliggende bot van die aard, dat de huid sneller kan uitzakken met als gevolg dat er nieuwe verouderingsverschijnselen zichtbaar zijn over 8 à 10 jaar na de eerste ingreep. Het is steeds mogelijk om een volgende facelift uit te voeren. Het is zo dat wanneer een facelift uitgevoerd wordt op een niet te late leeftijd, de huid helemaal niet beschadigd wordt, maar integendeel de kwaliteit van de huid verbetert door deze weer onder spanning te zetten en te vermijden dat er diepe rimpels ontstaan. Diverse studies, waarbij men de huid heeft onderzocht, hebben recentelijk zelfs aangetoond dat facelift een verjongingseffect van de huid onderhoudt.

 

 

VERSCHILLENDE TYPES VAN FACELIFTS

In de media en op het internet kan u steeds meer verschillende namen vinden voor verschillende types van facelifts: minilifting of maxilifting, lifting in 2 of 3 dagen, oppervlakkig of diep,… We zullen proberen hierin wat duidelijkheid te scheppen door enkele simpele principes uit te leggen.

Een lifting wil per definitie zeggen dat men iets gaat ophangen. Het verouderingsproces vertaalt zich in een uitrekken van de huid, een verdunnen van de verschillende structuren van het gelaat en vaak een opstapeling van vet. Gedurende lange tijd heeft men een huidlifting uitgevoerd, waarbij dus enkel de huid terug werd aangespannen. Vervolgens gedurende de jaren ‘60 en ‘ 70 is men begonnen met ook het aanspannen van de onderliggende spieren en spierbladeren en eveneens is men begonnen met het verwijderen van de vetopstapelingen ter hoogte van de hals en de wangen. Sommige chirurgen werken afzonderlijk aan de huid en de spieren en anderen op huid en spieren tegelijk, zodat men namen krijgt als het werken op 1, 2 of 3 niveaus. Het mobiliseren van de spieren en de huid en het vet kan vaak uitgebreid zijn; vet kan verwijderd worden door middel van liposuctie of resectie of een combinatie van de twee. Een andere techniek om de huid en onderliggende weefsels terug in de oorspronkelijke positie te brengen is de subperiostale lifting. Deze ingreep is ontstaan vanuit de craniofaciale chirurgie en kan spectaculaire resultaten geven in welbepaalde gevallen. Ze corrigeert voornamelijk het minste deel van het gelaat, maar is ineffectief voor het verwijderen van huidoverschot ter hoogte van de hals.

Een nieuwste trend in de facelifttechnieken is de Macs-lift of ook wel “mini-lift” genoemd. Deze facelift is voornamelijk geïndiceerd bij jongere patiënten, waarbij het verouderingsproces beginnende overduidelijke tekenen heeft nagelaten en waarbij door de ingreep de huid en de onderliggende weefsels terug worden aangespannen met een verjongingsaspect van het gelaat tot gevolg. Deze ingreep kan onder lokale verdoving gebeuren, doch is niet aan te raden wanneer de patiënt zich presenteert met een duidelijk huidoverschot ter hoogte van de hals.

 

Wij begrijpen dat al deze uitleg vrij complex lijkt, doch het is belangrijk om 2 belangrijke punten te onderlijnen:

er bestaat niet zoiets als: “1 facelift”, maar er zijn diverse mogelijkheden waarop een chirurg kan ingrijpen om de veroudering van het gelaat tegen te gaan en het is aan de chirurg om ze te kennen en te kiezen uit deze mogelijkheden;

de keuze moet gebeuren na een exacte analyse van het gelaat van de patiënt en dient ertoe om de diverse problemen die zich voordoen te verhelpen in combinatie met de specifieke anatomie van elke patiënt. Bij elke patiënt zal er een andere ingreep gebeuren, welke aangepast is aan de specifieke presentatie van elke patiënt.

De uitgebreidheid van de operatie is vaak ook onderwerp van discussie tussen deze die houden van een opeenvolging van kleine aanpassingen na de ingreep en deze die voorstander zijn van “een totale” heelkundige ingreep. Deze discussie zou eigenlijk niet mogen bestaan. De klinische situatie moet op voorhand goed beoordeeld worden, samen besproken worden met de patiënt en de operatieve techniek moet aangepast worden aan elke patiënt om het best mogelijk resultaat te bekomen. Voor mij houdt dit in dat, wat betreft operaties in het gelaat, een natuurlijk resultaat moet bekomen worden met afwezigheid van duidelijke sporen van een ingreep, maar toch een zo goed mogelijk verjongingseffect.

Het verouderingsproces kan zich overal in het gelaat op ongeveer dezelfde wijze manifesteren. Soms is dit meer duidelijk ter hoogte van de oogleden of ter hoogte van het voorhoofd. In andere gevallen zal dit het meest duidelijk zijn ter hoogte van de hals of de wangen. In deze gevallen is het mogelijk om alleen dit onderdeel van het gelaat te corrigeren welke de patiënt als storend ervaart. Meer voorkomend echter is het verouderingsproces vrij harmonieus en zijn de diverse onderdelen van het gelaat beïnvloed. In deze gevallen moeten de diverse onderdelen gelijktijdig gecorrigeerd worden om het resultaat te verkrijgen dat natuurlijk en harmonieus blijft.

De leeftijd waarop men een lifting kan ondergaan blijft ook een discussiepunt tussen deze chirurgen die op vrij vroege leeftijd dergelijke facelifts aanbieden en anderen die het enkel willen uitvoeren bij patiënten op meer gevorderde leeftijd. Wij denken dat het wenselijk is om in te grijpen alvorens duidelijke rimpels en huidplooien, voornamelijk ter hoogte van de mondhoeken, de onderzijde van de wangen, esthetisch storend worden voor de patiënt. Op deze wijze zal een lifting niet enkel een verjongingseffect tot gevolg hebben, maar tevens het verouderingsproces vertragen. Toch mag niet overdreven worden en is het zeer onwijs om te vroeg in te grijpen. Er moeten reeds duidelijke verouderingstekenen zijn alvorens een facelift te overwegen.

Een laatste belangrijk punt is dat niet alleen de anatomie van de patiënt, maar ook zijn individuele situatie (beroep, familie, roken, medische problematiek, psychologisch evenwicht) belangrijk zal zijn voor de beslissing van de datum van de ingreep en de techniek van de ingreep.