behandelingen / Neuscorrectie
Neuscorrectie

De neus bestaat hoofdzakelijk uit een structuur van kraakbeen en bot, langs de buitenkant bedekt met huid en langs de binnenkant met mucosa. Door de incisies, voornamelijk geplaatst ter hoogte van de neusgaten en de columella (de huid onderaan de neus, die zich bevindt tussen 2 neusgaten), is het mogelijk om de huid en de mucosa van deze kraakbenig en benige structuur te scheiden, zodat er naar believen kan gewerkt worden op deze onderliggende structuur. Na de ingreep zullen de huid en de mucosa weer hun oorspronkelijk plaats innemen en hoe dunner de huid is, hoe sneller ze zich zal aanpassen aan de nieuwe onderliggende structuur.

In bepaalde gevallen waar de neusgaten zeer lang of zeer breed zijn, is het mogelijk om deze te verkleinen ter hoogte van de basis van de wang, wat zal leiden tot een klein litteken dat amper zichtbaar zal zijn ter hoogte van de natuurlijke plooi aan de basis van de neusvleugel.

Tijdens het onderzoek van de neus zal de binnenzijde van de neus onderzocht worden, zeker als er een probleem is met de neusademhaling of scheefstand van de neus. Indien blijkt dat het neustussenschot naar rechts of links verplaatst is, zal deze tijdens de ingreep terug in het midden geplaatst worden, teneinde een rechte neus en een goede neusademhaling te kunnen bereiken.

Het doel van een neusoperatie is om een harmonieuze neus te bereiken die niet het aspect heeft van een geopereerde neus. Hiervoor is het nodig dat uw neus aangepast wordt aan uw gelaat en er zal ook niet getracht worden om “een standaard-neus of een gekopieerde neus” te creëren, maar uw eigen neus te bewaren met correctie van zijn onvolmaaktheden.

Vóór elke ingreep zullen er preoperatieve foto’s genomen worden, die samen besproken zullen worden om zo tot een akkoord te komen over het doel dat we willen bereiken met deze operatie.

De heelkundige ingreep zal meestal gebeuren onder een volledige verdoving, waarna u een nachtje in het ziekenhuis zal verblijven. U zult ontwaken met een gipsverbandje over de neus, dat ter plaatse wordt gehouden met een stevig kleefverband. De neusgaten zullen opgestopt zijn met wieken, die de slijmhuid in een goede positie houden. In de meeste gevallen zullen deze wieken verwijderd worden de volgende ochtend. U moet de neus nadien goed reinigen met wattenstaafjes. De meeste geopereerden hebben na de operatie geen pijn, maar hebben vaak moeite met neusademhaling, vergelijkbaar met een grote verkoudheid gedurende enkele dagen. De optimale neusademhaling zal bereikt worden na enkele maanden. De ogen zullen vaak wat gezwollen zijn gedurende de eerste dagen, maar zullen vrij snel ontzwellen. De incisies die gemaakt zijn aan de binnenzijde van de neus worden gehecht met een resorbeerbare draad. Deze hechting moet dus niet verwijderd worden. Indien bijkomende incisies gemaakt zijn ter hoogte van de neusvleugels of de columella, dienen deze gehecht te worden met draadjes, die na 5 à 6 dagen dienen verwijderd te worden.

Gedurende de eerste dagen na de ingreep, is er vaak een soort van neusloop. Dit kan opgevangen worden met kompressen of wattenstaafjes. U mag in geen geval de neus snuiten gedurende een drietal weken. Tijdens het reinigen van de neus kan er zijn dat u enkele bloeddruppels opmerkt. U moet zich hierover niet ongerust maken, tenzij in het uitzonderlijke geval, dat er uitzonderlijk veel bloedverlies is, dat blijft bestaan.

Het gips zal verwijderd worden na een week.  Meestal zal de basis van de neus (tussen de 2 ogen) en de zijkanten van de neus wat gezwollen zijn met wat bloeduitstortingen, voornamelijk ter hoogte van de onderste oogleden. Deze zwellingen en bloeduitstortingen verdwijnen zeer snel en zijn meestal niet meer zichtbaar, een drietal weken na de operatie. Onmiddellijk na het verwijderen van het gips kan u echter al een soort van zonnebril dragen om deze bloeduitstortingen voor de buitenwereld onzichtbaar te maken. Het is echter zeer belangrijk dat deze zonnebril niet steunt op de neusbeentjes zelf, doch echter zeer laag, praktisch naast de ogen. Bij twijfel gelieve deze zonnebril mee te nemen, wanneer het gips zal verwijderd worden, zodanig dat de chirurg een oordeel over deze zonnebril kan geven. Na elke neusingreep moet u bovendien in de loop van de eerste maand 1 maal terugkomen op consultatie bij de chirurg, zodanig dat deze de evolutie kan beoordelen en de verdere postoperatieve zorgen kan uitleggen.

Hoewel de chirurg u heeft uitgelegd dat er een drietal weken na de ingreep bijna geen zichtbare kenmerken meer zullen zijn van de operatie, zal de punt van de neus nog een beetje gevoelig zijn en wat gespannen aanvoelen. Men moet rekenen op een periode van een zestal maanden tot een jaar alvorens deze weer zijn normale aspect terugkrijgt. Gedurende deze hele periode zal de punt van de neus verder ontzwellen, fijner worden en zijn soepelheid herwinnen. Na een zestal maanden zal de chirurg u terugzien teneinde de evolutie te kunnen beoordelen.

We raden u af om te zonnebaden gedurende de eerste maanden, want dit zal tot gevolg hebben dat uw neus nog meer zal zwellen. U kunt zich eventueel beschermen met een pet of zonnecrèmes met een volledige sunblock.

Na 2 à 3 maanden zal uw neus zijn volledige stevigheid herwonnen hebben. Indien u echter een slag op de neus krijgt, kan u een neusbreuk oplopen, net zoals eenieder en dient deze behandeld te worden als om het even welke neusfractuur; dit wil zeggen dat de neusbeentjes, die verplaatst zijn, weer in de goede positie moeten geplaatst worden. U kunt al uw normale activiteiten hernemen na een drietal weken, zelfs alle sporten, tenzij agressieve sporten zoals basketball, voetbal, rugby en diepzeeduiken, welke men op zijn minst een zestal weken moet vermijden. Uw reukvermogen zou normaal gezien niet veranderd mogen zijn na de operatie, maar kan de eerste weken wat verminderd zijn ten gevolge van de zwelling van de mucosa.

Enkele onregelmatigheden kunnen verschijnen gedurende de postoperatieve evolutie; sommige ervan zullen verdwijnen, andere kunnen echter definitief zijn. In de meeste gevallen verdwijnen deze onregelmatigheden, doch indien er een kleine heringreep noodzakelijk is, zal er een jaar gewacht worden, alvorens deze kleine heringreep uitgevoerd zal worden, zodat het beste resultaat kan bekomen worden. Indien de neus vóór de operatie zeer asymmetrisch was, is het mogelijk dat na de ingreep een kleine asymmetrie aanwezig blijft. De chirurg zal u echter uitgelegd hebben, dat de 2 zijden van een gelaat nooit correct symmetrisch zijn en dat een kleine asymmetrie ter hoogte van de neus aanvaard moet worden.

praktisch
Duur ingreep
2u
Verdoving
algemene verdoving
Pijn
3/10
Hersteltijd
2 weken
Resultaat
2-3 weken
Littekens
geen of tussen de neusgaten
Begeleiding van het eerste consult tot de laatste controle
00
Intakegesprek

Je lichaam begrijpen is een belangrijke eerste stap. Aan elke operatie gaat een uitgebreide consultatie vooraf. Samen met je arts bespreek je de verschillende behandelmogelijkheden. Zo krijg je een goed beeld van de ingreep en de eventuele risico’s en gevolgen.

01
Ingreep

Als erkende artsenassociatie zijn we verbonden aan het academisch ziekenhuis Sint-Augustinus in Wilrijk. Onderga je een zwaardere ingreep die een overnachting vereist? Dan gaat ze daar door. Zo kan je na je operatie rustig op adem komen met de nodige zorgen.

02
Herstel

Ook na je operatie kan je rekenen op de nodige ondersteuning en zorg. Je arts en het verplegend personeel zijn dag en nacht beschikbaar en begeleiden je tot je volledig hersteld bent. Daarnaast krijg je tips over gepaste voeding, kledij en beweging, zodat je goed en gezond kunt revalideren.

03
Nazorg

Na enkele weken vindt een eerste controle plaats bij je arts. Je wonden worden nagekeken en eventuele hechtingen verwijderd. Is er verdere opvolging nodig? Dan lassen we een bijkomende afspraak in, zodat we je herstel goed in het oog kunnen houden.